wtorek, 17 marca 2020

Goldsmith artist's work

Welcome back after a long break.

Our workshop has undergone a major reorganization. Many things have changed and new departments have appeared to meet the needs of our customers.
Due to all the tornado that has gone through our company, many things have changed and even more new projects and ideas have emerged.
In the meantime, a design for the exhibition organized in Lithuania was created in our workshop.
The exhibition referred to global problems related to environmental pollution. Polluted air, acid rain and destruction of priceless monuments are a global effect that the world is struggling with. We have created a miniature, symbolic picture of the world in which we live.


The work was based on teak wood.

The picture shows the Jama Masjid mosque in Delhi. Delhi is one of the most polluted cities in the world. Pollution has a fatal impact on the condition of this priceless monument. The image of the mosque was created from amber and silver. The sky above the mosque reflects the enamel in filigree cells.
In our vision, we decided to protect the monument by covering it with a natural dimensions anti-smog mask. The same as people wear, so as not to inhale poisonous dust. Is it possible, however, for such a mask to protect the devastating mosque? Maybe at least in the minds of people ...

The mask was made of forged silver, while the filigree filling.


The technique of implementation is very labor-intensive, but the final effects are the reason for our undisguised pride.

Praca artysty złotnika

Witamy ponownie po długiej przerwie.
Nasza pracownia przeszła poważną reorganizację. Wiele rzeczy się zmieniło i pojawiły się nowe działy odpowiadające na zapotrzebowania naszych klientów.
W związku z tym całym tornadem jakie przeszło przez naszą firmę wiele rzeczy uległo zmianie i pojawiło się jeszcze więcej nowych projektów i pomysłów.
W międzyczasie w naszej pracowni powstał projekt na potrzeby wystawy organizowanej na Litwie.
Wystawa nawiązywała do globalnych problemów dotyczących zanieczyszczenia środowiska naturalnego.
Zanieczyszczone powietrze, kwaśne deszcze i destrukcja bezcennych zabytków to efekt globalny z jakim zmaga się dzisiejszy Świat.
Stworzyliśmy miniaturowy, symboliczny obraz Świata w jakim przyszło nam żyć.


Praca została osadzona na podstawie z drewna teakowego.
Obrazek przedstawia meczet Jama Masjid w Delhi. Delhi jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych miast na Świecie. Zanieczyszczenie ma fatalny wpływ na kondycję tego bezcennego zabytku. Obraz meczetu został stworzony z bursztynu i srebra. Niebo nad meczetem odzwierciedla emalia w komórkach z filigranu.
W naszej wizji postanowiliśmy chronić zabytek zakrywając go maską przeciwsmogową naturalnych wymiarów. Taką samą jaką noszą ludzie aby nie wdychać trujących pyłów.
Czy to jednak jest możliwe aby taka maseczka ochroniła niszczejący meczet?
Może przynajmniej w świadomości ludzi...
Maska została wykonana z kutego srebra natomiast wypełnienie z filigranu.


Technika wykonania jest bardzo pracochłonna ale efekty końcowe są powodem naszej nieukrywanej dumy.

sobota, 11 maja 2019

Pierścionek zaręczynowy z białego złota

Całkiem niedawno dla jednego z naszych klientów wykonaliśmy pierścionek zaręczynowy z białego złota z kamieniem o przepięknej biało-niebieskiej barwie.
Rozpoczęliśmy jak zwykle od dobrania składu stopu

Po odlaniu, zgodnie z naszą filozofią złoto zostało właściwie przekute.
Złoto opuszczające naszą pracownię zawsze jest złotem kutym. Tutaj nie ma miejsca na żadne kompromisy. Obróbka mechaniczna jest przeprowadzana z najdrobniejszą dokładnością a wszystkie wyroby są poddawane ocenie mechanoskopijnej pod kątem ewentualnych błędów i pęknięć

Po procesie kucia został uformowany kształt pierścionka, który następnie został zespawany na naszej nowej spawarce


Ocena techniczna okiem eksperta


 Po końcowej obróbce i wstępnym polerowaniu został osadzony i zakuty kamień

Pierścionek po końcowej obróbce i polerowaniu uzyskał zamierzony efekt

*Nie mamy pozwolenia właściciela na ujawnienie rodzaju użytego kamieniaEngagement ring in white gold

Quite recently, for one of our clients, we made an engagement ring in white gold with a stone with a beautiful white and blue color.
We started as usual from the selection of the composition of the alloy


After casting, according to our philosophy, gold was properly forged.
The gold leaving our studio is always gold forged. There is no place for any compromises here. Machining is carried out with the smallest accuracy and all products are subjected to mechanoscopic assessment for possible errors and cracks


After the forging process, the shape of the ring was formed, which was then welded on our new welding machineTechnical assessment by an expert eye


After the final treatment and initial polishing, the stone was set and covered


The ring after the final machining and polishing obtained the intended effect


* We do not have the owner's permission to disclose the type of stone used

Nowa maszyna w naszej firmie

Kolejna maszyna dotarła do naszej pracowni!
To nowoczesna spawarka precyzyjna, spawająca metale szlachetne w osłonie argonu.
Jesteśmy w stanie zespawać druty o średnicy 0,07mm (siedmiu setnych milimetra)!!!
Ta wspaniała nowoczesna technika połączona z tradycją daje wiele szerokich możliwości.
I jeszcze więcej radości